Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ cuộc đời người Công Giáo, là cánh cửa dẫn tới sự sống trong Thánh Thần. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được hóa giải khỏi tội lỗi và được tái sinh là con của Chúa; chúng ta trở thành thành viên của hội thánh Chúa Giê-su Ki-tô và hiệp chung vào xứ mệnh của Hội Thánh.

Vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn được rửa tội tại giáo xứ.

Vào Bữa Tiệc Ly, đêm mà Chúa bị phản bội, Chúa Giê-su đã instituted the Eucharistic sacrifice of his Body and Blood. This he did in order to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until he should come again, and so to entrust to the Church a memorial of his death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity, a Paschal banquet. 

Tham dự Thánh Lễ tại Giáo Xứ để tham dự vào bí tích Thánh Thể.

Bí tích Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức là ba bí tích tạo thành "Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo". Nhờ bí tích Thêm Sức, người được rửa tội được truyền thêm sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần.

Vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ để biết thêm thông tin.

Những ai tham dự vào Bí Tích Giải Tội, nhờ vào lòng thương xót của Chúa, được Chúa tha thứ cho những tội lỗi họ đã mắc phải với Ngài, và được hòa giải cùng Chúa.

30 phút trước mỗi Thánh Lễ hoặc theo lịch hẹn.

Bí tích Xức Dầu người bệnh cùng với lời cầu nguyện của các Linh Mục, toàn thể Hội Thánh gởi gắm những người yếu bệnh tới Chúa, để Ngài nâng đỡ và chữa lành cho họ.

Chúa Nhật thứ bốn hàng tháng hoặc theo lịch hẹn.

Nếu anh chị em đang có ý định kết hôn, xin vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ ít nhất 6 tháng trước ngày dự định kết hôn để chuẩn bị lớp học giáo lý hôn nhân.

Bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích mà qua đó xứ mệnh Chúa Ki-tô đã truyền cho các tông đồ được thực hiện trong Hội Thánh cho tới ngày cuối cùng. thus it is the sacrament of apostolic ministry.

Vui lòng liên hệ Cha Xứ if you are discerning, or would like more information about priesthood. 

Tiếng Việt