Liên Hệ Giáo Xứ

Địa Chỉ

1531 Bradner Pl South, Seattle

WA 98144, U.S.A.

Nhân Viên Giáo Xứ

LM. Nguyễn Thái Hưng

Chính Xứ

LM. Patrick J. Twohy S.J

Native American Ministry

Christina Choi

Điều Phối Viên

(206) 291-0893

Panya Praseuth

Điều Phối Viên

(206) 910-9472

Giờ Làm Việc

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

8 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Liên Hệ

Số điện thoại

206-324-8521

Số Fax

206-324-0405

Địa chỉ email

info@mountvirgin.org

Tới Trang Facebook Giáo Xứ

Tiếng Việt