Về Giáo Xứ

Giáo Xứ Đức Bà Núi Đồng Trinh được thành lập năm 1911, thuộc Tổng Giáo Phận Seattle. Năm 1913, Cha Louis Caramello, S.J. được phân công từ thành phố Montreal tới cai quản một cộng đồng lớn người Ý trong thành phố Seattle. Ngài đã cho xây dựng Nhà Thờ và trường học và đặt tên là Đức Bà Núi Đồng Trinh.

Cái tên này được lấy từ một điện thờ cổ kính của Đức Nữ Đồng Trinh Maria mang tên "II Santuario di Montevegine" - được đặt tại chân một ngọn đồi ở Irpino gần Avellino. Tu viện Benedictine này, tại đây, được thành lập năm 1119 bởi Thánh William of Vercelli, một thánh từ giáo phận của Cha Caramello. And the unique picture of the Virgin Mary which is the chief relic and object of veneration in this shrine was brought from the East in the year 1310. A special feast of Our Lady of Mount Virgin is celebrated at the shrine each first day of September.

Ngày nay, Nhà Thờ Đức Bà Núi Đồng Trinh vẫn là ngôi nhà của những người nhập cư. Ngoài cộng đồng người Ý, chúng tôi còn có cộng đồng người Công Giáo tới từ Lào, Trung Hoa, Hong Kong, Đài Loan và Việt Nam. Hầu hết các Thánh Lễ đều được thực hiện với nhiều ngôn ngữ.

Ảnh Của Giáo Xứ

Tiếng Việt